Chowki – Frad Saib

Chowki – Frad Saib

ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ವಾಡೊ ಚೌಕಿ: ವಾಡ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ನವೆಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವ್ಹರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್, ದೇವ್‌ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್‍ನ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವ್ಹರಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್‍ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯುಲಿಯೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ಘರಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯುಲಿಯೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಮಿಲ್ಡ್ರೆಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಮಚಾದೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ಎಕ್ವಟೊನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಶ್ರೀ ಜೊರ್ಜ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಪದವ್ ವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. 7 ವರ್ಸಾಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಮೊಂತೆರೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಪ್ರತಿನಿದಿ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ವಾಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿಲ್ಡ್ರೆಡ್ ಆನಿ ಕಾರ್‍ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚಾ ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯುಲಿಯೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಗುರ್ಕಾರ್‍ನ್, ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ವಾಡೊ, ಚೌಕಿ.

HOLY CROSS CHURCH, CORDEL - ICYM PRESENTS - Selfie Contest - 2016

GURKARN: Smt. JULIET FERNANDES
Chowki – Frad Saib